KĨ NĂNG VIẾT

Cấu trúc hỏi với How many:

- How many + danh từ số nhiều are there...?

- There is + danh từ số ít/ danh từ không đếm được

- There are + danh từ số nhiều.

Xem lại những giới từ chỉ vị trí tại phần lý thuyết Giới từ chỉ vị trí

 

BÀI VIẾT

Đề bài: Write a paragragh anout 100 words to describe your house.

Hướng dẫn cách viết:

Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

How many rooms are there in your house? (Có bao nhiêu phòng trong căn phòng của bạn?)

What does each room have? (Trong mỗi phòng thì có những gì?)

Bài viết gợi ý:

I live in a two-floor house with my parents in New York, USA. There are five rooms in the house: one Ïiving room, two bedrooms, a kitchen, and a bathroom. My bedroom is on the first floor, next to my parents bedroom. In my bedroom, there is a single bed, a desk, a bookcase and a wardrobe for me to keep my clothes. This is the room I love the most because I do many things there such as sleeping, studying, playing and even having meals sometimes. However, I would like to have a mirror in my room. I really do not want to go to the bathroom every time comb my hair.

Tạm dịch:

Tôi sống trong một căn nhà 2 tầng với bố mẹ ở New York, Mỹ. CÓ 5 phòng trong căn nhà: một phòng khách, 2 phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng tắm. Phòng ngủ của tôi ở tầng 1, cạnh phòng của bố mẹ. Trong phòng ngủ của tôi, có 1 chiếc giường đơn, 1 giá sách và một tủ quần áo. Đây là căn phòng tôi thích nhất vì tôi có thể làm mọi việc như ngủ, chơi và thậm chí ăn. Tuy nhiên, Tôi thích có 1 cái gương trong phòng mình vì toi thực sự không thích phải đi vào nhà tắm để trải đầu.