Kinh tế Bắc Mĩ

1. Nền nông nghiệp tiên tiến.

- Đặc điểm:

+ Nền nông nghiệp hàng hóa, trình độ cao.

+ Sản xuất qui mô lớn

+ Sử dụng ít lao động

- Thuận lợi:

+ Tự nhiên: Có nhiều kiểu khí hậu, đồng bằng rộng lớn, hệ thống sông, hồ.

+ Kinh tế - xã hội : trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến, cơ giới hoá trong nông nghiệp.

- Hạn chế:

+ Nông sản có giá thành cao

+ Ô nhiễm môi trường do sử dụng nhiều phân hoá học, thuốc trừ sâu.

- Phân bố: phân hoá từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông.

+ Bắc – Nam:

  • Phía Nam Ca-na-đa và Bắc Hoa Kì: lúa mì
  • Phía nam: ngô, lúa mì, chăn nuôi bò sữa
  • Ven vịnh Mê-hi-cô: cây nhiệt đới, cây ăn quả.

+ Đông - Tây:

  • Phía Tây: chăn nuôi.
  • Phía Đông: cây công nghiệp và chăn nuôi.

+ Sơn nguyên Mê-hi-cô: chăn nuôi gia súc lớn, trồng ngô, cây công nghiệp nhiệt đới.