Kinh tế châu Âu

1. Nông nghiệp.

            - Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu là hộ gia đình và trang trại.

            - Qui mô sản xuất không lớn.

            - Nền nông nghiệp đạt hiệu quả cao nhờ:

            + Áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến.

            + Gắn chặt với công nghiệp chế biến.

            - Các sản phẩm chủ yếu:

            + Nho, cam, chanh ôliu, cây ăn quả khác.... phân bố ven biển Địa Trung Hải

            + Củ cải đường ở U-crai-na.

            + Ngô, lúa mì, chăn nuôi bò, lợn ở đồng bằng Bắc và Tây và Trung âu

            - Tỉ trọng chăn nuôi lớn hơn trồng trọt.

2. Công nghiệp.

            - Nền công nghiệp châu Âu phát triển rất sớm.

            - Nhiều sản phẩm nổi tiếng về chất lượng. (luyện kim , sản xuất ô tô, đóng tàu, dệt may).

             - Các ngành công nghiệp truyền thống: luyện kim, cơ khí, đóng tàu, dệt, may mặc và khai thác than.

            => Công nghiệp truyền thống đang gặp khó khăn cần phải thay đổi công nghệ.

            - Các ngành công nghiệp mới mũi nhọn điện tử, cơ khí chính xác tự động hóa, công nghiệp hàng không.

            - Ham-bua là vùng công nghiệp nổi tiếng của châu Âu nằm ở Cộng hòa Liên bang Đức.

3. Dịch vụ

            - Chiếm tỉ trọng cao hơn trong nền kinh tế châu Âu.

            => Dịch vụ là ngành phát triển nhất, đa dạng, rộng khắp và là nguồn thu ngoại tệ lớn.