Kinh tế châu Phi (tiếp theo)

1. Nông nghiệp (tiết trước).

2. Công nghiệp (tiết trước).

3. Dịch vụ.

            - Hoạt động kinh tế đối ngoại của các nước châu Phi tương đối đơn giản.

            + Xuất khẩu: Nông sản nhiệt đới (cà phê, ca cao, lạc, cọ dầu, bông), khoáng sản (dầu mỏ, khí đốt…).

            + Nhập khẩu: Máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực.

            - Khó khăn: Giá cả nông sản và khoáng sản rất bấp bênh còn hàng tiêu dùng và máy móc thiết bị lại có giá cao.

            - Kênh đào Xuy - ê mang lại nguồn thu lớn cho Ai cập.

            - Du lịch mang lại nhiều ngoại tệ cho Châu Phi (Ai Cập, Kê-ni-a…).

4. Đô thị hoá.

            - Tỉ lệ thị dân không ngừng tăng lên (năm 2003: 33%).

            - Tốc độ đô thị hóa cao nhưng không đều, không tương xứng với trình độ phát triển kinh tế.

            - Nguyên nhân: Gia tăng dân số cao,di dân ồ ạt do thiên tai, xung đột, chiến tranh …

            - Hậu quả:Thiếu nhà ở (xuất hiện nhiều khu nhà ổ chuột), nảy sinh các vấn đề về việc làm, nước sạch, tệ nạn xã hội...