Gió. Các loại gió thường xuyên trên Trái Đất

- Gió là sự chuyển động của không khí từ các khu khí áp cao về các khu khí áp thấp.

- Đơn vị đo gió là m/s hay km/h.

- Hướng gió: là hướng nơi gió xuất phát

- Các loại gió thường xuyên trên Trái Đất gồm:

+ Gió Mậu dịch (Gió Tín phong)

+ Gió Tây Ôn đới

+ Gió Đông Cực.