Kí áp và các đai khí áp trên Trái Đất

- Không khí tuy nhẹ nhưng vẫn có trọng lượng, tạo ra một sức ép lên bề mặt Trái Đất. Sức ép đó gọi là khí áp.

- Dụng cụ đo khí áp là khí áp kế.

- Đơn vị đo khí áp là: milimet thủy ngân (mmHg) hoặc miliba (mb)

- Khí áp trung bình: 760mmHg (hay 1013,1mb)

- Phân loại khí áp:

+ Nhỏ hơn 1013,1mb là khí áp thấp.

+ Lớn hơn 1013,1mb là khí áp cao.

- Trên Trái Đất, các đai khí áp cao và đai khí áp thấp phân bố xen kẽ nhau từ xích đạo đến hai cực. Tuy nhiên các đai khí áp này bị chia cắt thành từng khu khí áp riêng biệt do sự xen kẽ của lục địa và đại dương.