LIÊN TỪ "AND"

And (và): dùng để thêm thông tin vào câu nói

Ví dụ: 

- My hobbies are playing soccer and listening to music.

(Sở thích của tôi là chơi bóng đá và nghe nhạc)

- I love eating Pho and noodles.

(Tôi thích ăn phở và mì)