Listening Unit 5 – Inventions

Kỹ năng nghe rồi điền từ

- Đọc lướt qua văn bản trước khi bắt đầu ghi.

- Khi bạn nghe, hãy viết những từ bạn nghe bằng bút, bút chì có thể xóa được

- Đảm bảo câu trả lời của bạn có chính tả và ngữ pháp chính xác

- Hãy cẩn thận với các chữ cái viết hoa

- Đảm bảo rằng bạn tuân theo giới hạn từ.

- Dự đoán câu trả lời (xác định từ loại của từ.)

- Đừng hoảng sợ và cố gắng tập trung vào câu hỏi bạn vừa bỏ lỡ.

- Hãy thư giãn tâm trí của bạn.