Lực

- Tác dụng đẩy hoặc kéo của vật này lên vật khác được gọi là lực. Lực được kí hiệu là F.

- Mỗi lực có độ lớn và hướng xác định.

- Đơn vị đo của lực là niutơn, kí hiệu là N.

- Để diễn tả độ mạnh, yếu của một lực người ta dùng khái niệm độ lớn của lực.

- Các lực tác dụng vào một vật không chỉ khác nhau về độ lớn mà còn khác nhau về hướng tác dụng. Các lực có độ lớn và hướng khác nhau thì khi tác dụng lên vật sẽ gây ra những kết quả khác nhau.

Ví dụ: Dùng tay bóp quả bóng cao su (hình vẽ)

=> Độ lớn lực của tay tác dụng vào quả bóng ở hình b lớn hơn hình a nên quả bóng ở hình b bị biến dạng nhiều hơn hình a.