Lực cản của không khí

- Khi vật chuyển động trong không khí sẽ có lực cản của không khí tác dụng lên vật.

- Ví dụ: Vận động viên đua xe đạp gập người xuống để giảm lực cản của không khí.