Lực cản của nước

- Lực ma sát không chỉ xuất hiện khi các vật tiếp xúc nhau mà cả khi vật chuyển động trong nước hay trong không khí. Khi chuyển động trong nước, vật chịu lực cản mạnh hơn trong không khí.

- Chúng ta có thể cảm nhận được lực cản của nước bằng giác quan của mình.

Ví dụ: Khi đi dưới nước sẽ cảm thấy bị cản trở nhiều hơn đi trên cạn.

- Vật chuyển động trong nước sẽ bị nước cản trở. Các vật có hình dạng khác nhau chịu lực cản của nước không giống nhau.