Lực hút của Trái Đất

- Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật

- Khi thả một vật đang cầm trên tay thì vật đó rơi xuống do chịu tác dụng bởi lực hút của Trái Đất.

- Lực hút của Trái Đất có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.