Lực ma sát

I - SỰ XUẤT HIỆN LỰC MA SÁT

1. Lực ma sát trượt

Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.

2. Lực ma sát lăn

Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác.

Lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt

3. Lực ma sát nghỉ

Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không trượt khi vật chịu tác dụng của vật khác.

4. Đo lực ma sát

Người ta dùng lực kế để đo lực ma sát.

II - LỰC MA SÁT TRONG ĐỜI SỐNG VÀ KĨ THUẬT

1. Lực ma sát có thể có hại

Các cách để giảm ma sát:

+ Tăng độ nhẵn của mặt tiếp xúc

+ Bôi trơn bằng dầu mỡ
+ Thay ma sát trượt bằng ma sát lăn (dùng các ổ bi)

2. Lực ma sát có thể có lợi

Các cách để tăng ma sát: tăng áp lực, tăng độ nhám của mặt tiếp xúc ( cắt nhiều khía ở vỏ xe, đế giày, rải cát trên đường trơn)