Lực ma sát và bề mặt tiếp xúc

Bề mặt một tấm kim loại rất nhẵn khi nhìn bằng mắt thường, nhưng qua kính hiển vi có thể thấy gồ ghề, lồi lõm (hình vẽ).

Khi hai bề mặt như vậy áp sát vào nhay, các chỗ lồi lõm này tác dụng lực lên nhau gây ra lực ma sát giữa hai bề mặt.

=> Tương tác giữa hai bề nặt tiếp xúc tạo nên ma sát giữa chúng.