Luyện từ và câu: Cách viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam

I. Quy tắc viết hoa

Khi viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó.

Ví dụ:

- Tên người: Đỗ An, Nguyễn Ngọc Bích, Bùi Thị Bích Ngọc,…

- Tên địa lí: Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Tháp,…

II. Chú ý

Các từ số nhà, phố, phường, quận, thành phố là danh từ chung nên không cần viết hoa

Ví dụ:

Địa chỉ: phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Nơi ở: phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội