Luyện từ và câu: Câu cảm

I. Khái niệm câu cảm

Câu cảm (câu cảm thán) là câu dùng để bộc lộ cảm xúc (vui mừng, thán phục, đau xót, ngạc nhiên,..)  của người nói.

Ví dụ:

- Chiếc váy này đẹp quá!

- Bạn Ngọc thông minh thật!

II. Dấu hiệu nhận biết câu cảm

- Trong câu cảm, thường có các từ ngữ: ôi, chào, chà, trời; quá lắm, thật,…

- Khi viết, cuối câu cảm thường có dấu chấm than (!)

Ví dụ:

- Trời ơi! Anh ta đã đi rồi.

- Ôi chao! Cậu bất ngờ tới làm mình bất ngờ quá!

- Chị Mai mặc chiếc váy này xinh thật!