Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi

I. Khái niệm

Câu hỏi (còn gọi là câu nghi vấn) dùng để hỏi về những điều chưa biết.

Ví dụ:

- Trời đang mưa sao?

- Anh ấy có đến không?

- Ai đã ăn cái bánh này?

II. Chú ý

1. Câu hỏi dùng để hỏi ai?

Phần lớn câu hỏi dùng để hỏi người khác, nhưng cũng có khi để tự hỏi chính mình

* Hỏi người khác:

- Chiều nay mấy giờ vào lớp vậy Lan?

- Cậu có đi chơi không?

* Hỏi chính bản thân mình:

- Mình đã đến nơi này chưa nhỉ?

- Mình đã gặp bài toán này ở đâu rồi nhỉ?

2. Dấu hiệu nhận biết câu hỏi

- Câu hỏi thường có các từ nghi vấn (ai, gì, nào, sao, không,...)

- Khi viết cuối câu hỏi thường có dấu hỏi chấm (?)

Ví dụ:

- Ai là người đến muộn?

- Sao anh không trả lời?

- Đây là con gì?