Luyện từ và câu: Câu kể

I. Khái niệm về câu kể?

1. Khái niệm

Câu kể (còn được gọi là câu trần thuật) là những câu dùng để:

- Kể, tả hoặc giới thiệu về sự vật, sự việc

- Nói lên ý kiến hoặc tâm tư, tình cảm của mỗi người

2. Ví dụ

- Chiều chiều, chúng tôi thường rủ nhau đi bơi. (kể về một việc mà chúng tôi thường làm)

- Mình nghĩ câu chuyện đã đi quá xa rồi. (Nói lên ý kiến của bản thân mình)

II. Dấu hiệu nhận biết câu kể

Cuối câu kể thường có dấu chấm (.)

Ví dụ:

Sáng sớm, mẹ thường ra vườn tưới rau.

Chiếc bút này, bố đã tặng em nhân dịp sinh nhật vừa rồi.