Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

I. Câu kể Ai là gì?

1. Câu kể Ai là gì? gồm có hai bộ phận:

- Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)?

-  Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời câu hỏi: Là gì (là ai, là con gì)?

Ví dụ:

- Anh ấy // là bác sĩ giỏi của bệnh viện.

- Chó // là người bạn vô cùng trung thành của con người.

2. Câu kể Ai là gì? Được dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định về một người, một vật nào đó.

 

II. Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

Trong câu kể Ai là gì?

- Vị ngữ được nối với chủ ngữ bằng từ là.

- Vị ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành.

Ví dụ:

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.