Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì? Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

I. Câu kể Ai làm gì?

Câu kể Ai làm gì? thường gồm hai bộ phận:

- Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, trả lời cho câu hỏi: Ai (con gì, cái gì)?’

- Bộ phận thứ hai là vị ngữ, trả lời cho câu hỏi: Làm gì?

 

Ví dụ:

- Trưa nắng, mẹ đội nón ra đồng gặt lúa.

- Em bé bi bô tập nói.

 

II. Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? nêu lên hoạt động của người, con vật (hoặc đồ vật, cây cối được nhân hoá).

Vị ngữ có thể là:

- Động từ.

- Động từ kèm theo một số từ ngữ phụ thuộc (cụm động từ)

Ví dụ:

- Đàn cò trắng // bay lượn trên cánh đồng.

      CN                          VN

- Bà em // đọc báo Nhân dân.

    CN               VN

- Các bạn học sinh // đang đá cầu trên sân.

         CN                                  VN