Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào? Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

I. Câu kể Ai thế nào?

Câu kể Ai thế nào? gồm hai bộ phận:

- Chủ ngữ trả lời câu hỏi: Ai (cái gì, con gì) ?

- Vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Thế nào?

VD:

+ Lan // thẳng thắn và trung thực.

   CN               VN

+ Cây cối // héo rũ rượi.

      CN                        VN

+ Căn phòng // trống trơn.

      CN                            VN

 

II. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

- Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật được nói đến ở chủ ngữ.

VD: Cánh đại bàng rất khỏe.

- Vị ngữ thường do tính từ, động từ (hoặc cụm tính từ, cụm động từ) tạo thành

VD:

+Bộ quần áo // dài và rất xấu.

       CN                   VN

+ Chiếc bàn // mục nát.

     CN             VN