Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? - Luyện tập về câu kể Ai làm gì?

- Trong câu kể Ai làm gì? Chủ ngữ chỉ sự vật (người, con vật hay đồ vật, cây cối được nhân hóa) có hoạt động được nói đến ở vị ngữ.

Ví dụ:

+ Dế Mèn // bênh vực chị Nhà Trò.

     CN là con vật được nhân hóa

+ Mẹ // em đang nấu cơm.

 CN là người

+ Chú mèo // đang rình chuột.

     CN                VN

- Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành

VD:

+ Học sinh // đang chăm chú nghe giảng.

    CN là danh từ

+ Những học sinh ấy // đang chăm chú nghe giảng.

    CN là cụm danh từ