Luyện từ và câu: Đại từ

I. Đại từ là gì?

Đại từ là từ dùng để xưng hô hay để thay thế danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy.

II. Ví dụ

- Tớ nghĩ để mẹ không buồn vì cậu nữa, cậu nên chăm chỉ học hành.

-> Đại từ xưng hô

- Cô ấy thích hoa cẩm chướng và tôi cũng thế

-> Đại từ thế, thay thế cho cụm từ phía trước “thích hoa cẩm chướng” để  tránh việc lặp từ trong một câu