Luyện từ và câu: Dấu hai chấm

I. Tác dụng của dấu hai chấm

1. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của nhân vật

Ví dụ:

Tôi xòe cả hai càng ra, bảo Nhà Trò:

- Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây này

2. Báo hiệu lời giải thích cho bộ phận đứng trước

Ví dụ:

Trên bàn la liệt đồ đạc: sách, vở, bút, thước rồi cả bát, đũa, thìa, đĩa,…

II. Chú ý

Khi báo hiệu lời nói của nhân vật, dấu hai chấm được dùng phối hợp với dấu ngoặc kép hay dấu gạch đầu dòng

Ví dụ 1:

Tôi chẳng biết làm cách nào. Tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy kia:

- Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả.

Ví dụ 2:

Nghe lời Cáo dụ thiệt hơn

Gà rằng: “Xin được ghi ơn trong lòng”