Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép

Tác dụng của dấu ngoặc kép

I. Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó

Chú ý: Nếu lời nói trực tiếp là một câu trọn vẹn hay một đoạn văn thì trước dấu ngoặc kép ta thường phải thêm dấu hai chấm

VD: Ở Bác, lòng yêu mến nhân dân đã trở thành một sự say mê mãnh liệt. Bác nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta ai cũng được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.”

II. Đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt

                        Có bạn tắc kè hoa

                        Xây “lầu” trên cây đa

                        Rét, chơi trò đi trốn

                        Đợi ấm trời mới ra