Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị

I. Nguyên tắc khi yêu cầu, đề nghị

Khi nêu yêu cầu, đề nghị, phải giữ phép lịch sự.

II. Các cách giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị

- Muốn cho lời yêu cầu, đề nghị được lịch sự, cần có cách xưng hô phù hợp và thêm vào trước hoặc sau động từ các từ làm ơn, giùm, giúp,…

Ví dụ:

+ Làm ơn giữ yên lặng trong nhờ nghỉ!

+ Anh mang giúp em cuốn sách này cho Ngọc nhé!

- Có thể dùng câu hỏi để nêu yêu cầu, đề nghị.

Ví dụ:

+ Anh có thể giảng giúp em bài toán này không?

+ Bác ơi, mấy giờ rồi ạ?