Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi

I. Mục đích của việc giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi

Khi đặt câu hỏi với người khác, đặc biệt là người lớn tuổi, người bề trên cần giữ phép lịch sự. Đó không chỉ là cách thể hiện sự yêu quý, lịch sự và tôn trọng đối với người đối diện mà đó còn là cách tôn trọng chính bản thân mình

II. Những cách giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi

1. Cần thưa gửi, xưng hô cho phù hợp với quan hệ giữa mình và người được hỏi

Ví dụ:

- Mẹ ơi, mấy giờ mẹ về ạ?

- Ông đã nấu cơm xong chưa ạ?

2. Cần tránh những câu hỏi làm phiền lòng người khác

Ví dụ:

Lan là bạn cùng lớp với Ngọc. Trong khi nhà Ngọc khá giả và có điều kiện thì Lan lại là cô bé sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vì thấy Lan cứ mãi mặc một chiếc áo đã sờn màu tới lớp, Ngọc đã nói với Lan rằng:

- Sao cậu cứ mặc mãi một chiếc áo tới lớp vậy?