Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Các nước. Dấu phẩy

Phương pháp :

 

- Quan sát bản đồ và tìm được tên những nước mà em biết.

- Viết lại tên các nước đúng chính tả.

1. Kể tên một vài nước mà em biết. hãy chỉ vị trí các nước ấy trên bản đồ (hoặc quả địa cầu).

Gợi ý :

- Ở Châu Âu có các nước như : I-ta-li-a, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Ba Lan, Áo, Hà Lan, ...

Ở Châu Á có các nước như : Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia, Lào, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a, ...

2. Viết lại tên các nước mà em vừa kể ở bài tập 1.

I-ta-li-a, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Ba Lan, Áo, Hà Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia, Lào, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a.

3. Chép những câu sau vào vở. Nhớ đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp.

a) Bằng những động tác thành thạo chỉ trong phút chốc ba cậu bé đã leo lên đỉnh cột.

b) Với vẻ mặt lo lắng các bạn trong lớp hồi hộp theo dõi Nen-li.

c) Bằng một sự cố gắng phi thường Nen-li đã hoàn thành bài thể dục.

Trả lời :

a) Bằng những động tác thành thạo, chỉ trong phút chốc, ba cậu bé đã leo lên đỉnh cột.

b) Với vẻ mặt lo lắng, các bạn trong lớp hồi hộp theo dõi Nen-li.

c)  Bằng một sự cố gắng phi thường, Nen-li đã hoàn thành bài thể dục.