Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào ?

1. Đọc bài thơ và trả lời câu hỏi.

Đồng hồ báo thức

Bác kim giờ thận trọng

Nhích từng li, từng li

Anh kim phút lầm lì

Đi từng bước, từng bước.

 

Bé kim giây tinh nghịch

Chạy vút lên trước hàng

Ba kim cùng tới đích

Rung một hồi chuông vang

                                 Hoài Khánh

a) Trong bài thơ trên, những vật nào được nhân hóa ?

- Bác kim giờ, anh kim phút và bé kim giây

b) Những nhân vật ấy được nhân hóa như thế nào ?

- Những nhân vật ấy được nhân hoá bằng cách gọi là bác, là anh, là bé.

c)  Em thích hính ảnh nào ? Vì sao ?

Gợi ý :

"Bé kim giây tinh nghịch

Chạy vút lên trước hàng"

    Vì hình ảnh này đã tả chiếc kim giây thật hay : nó vừa nhỏ bé, mảnh mai vừa chạy nhanh trên mặt đồng hồ tựa như một cậu bé rất nhanh nhẹn và tinh nghịch.

2. Dựa vào nội dung bài thơ trên, trả lời câu hỏi :

a) Bác kim giờ nhích về phía trước như thế nào ?

-  Bác kim giờ nhích về phía trước từng li, từng li với vẻ rất thận trọng.

b) Anh kim phút đi như thế nào ?

- Anh kim phút đi từng bước, từng bước một cách ung dung nhưng nhanh hơn kim giờ.

Bé kim giây chạy lên trước hàng như thế nào?

- Bé kim giây luôn tinh nghịch, nhanh chân chạy vút lên trước hàng.

3. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm :

a) Trương Vĩnh Ký hiểu biết rất rộng.

b) Ê-đi-xơn làm việc miệt mài suốt ngày đêm.

c) Hai chị em thán phục nhìn chú Lý.

d) Tiếng nhạc nổi lên réo rắt.

Trả lời :

a) Trương Vĩnh Kí hiểu biết như thế nào ?

b) Ê-đi-xơn làm việc như thế nào ?

c) Hai chị em nhìn chú Lí như thế nào ?

d) Tiếng nhạc nổi lên như thế nào ?

  • Lý thuyết liên quan

    Luyện từ và câu: Nhân hoá. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào ? --- Xem chi tiết tại đây.