Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào ?

Phương pháp :

- Nhận biết hiện tượng nhân hoá : gán những hoạt động, tính cách, suy nghĩ của con người vào con vật, đồ vật, cây cối, làm cho nó trở nên sinh động, hấp dẫn, sống động và gần gũi với con người.

 - Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi “Khi nào ?” chỉ thời gian.

1. Đọc hai khổ thơ dưới đây và trả lời câu hỏi :

Mặt trời gác núi

Bóng tối lan dần,

Anh Đóm chuyên cần

Lên đèn đi gác.

 

Theo làn gió mát

Đóm đi rất êm,

Đi suốt một đêm

Lo cho người ngủ.

                       Võ Quảng

a) Con đom đóm được gọi bằng gì ?

- Được gọi bằng anh Đóm.

b) Tính nết và hoạt động của đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào?

- chuyên cần, lên đèn, đi gác, đi rất êm, đi suốt đêm, lo cho người ngủ.

2. Trong bài thơ Anh Đom Đóm (đã học trong học kì I), còn những con vật nào nữa được gọi và tả như con người (nhân hóa) ?

- Con vật : Cò Bợ, Vạc

- Từ ngữ để gọi : chị, thím

- Hoạt động : ru con, lặng lẽ mò tôm.

3. Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi “Khi nào ?”

a) Anh Đom Đóm lên đèn đi gác khi trời đã tối.

- khi trời đã tối

b) Tối mai, anh Đom Đóm lại đi gác.

- Tối mai

c) Chúng em học bài thơ Anh Đom Đóm trong học kì I

- trong học kì I

4. Trả lời câu hỏi :

a) Lớp em bắt đầu vào học kì II khi nào ?

- Lớp em bắt đầu học kì II vào ngày 18/1/2018

b) Khi nào thì học kì II kết thúc?

- Khoảng cuối tháng 5, học kì II kết thúc.

c) Tháng mấy các em được nghỉ hè ?

- Đầu tháng 6, chúng em được nghỉ hè.

  • Lý thuyết liên quan

    Luyện từ và câu: Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào ? --- Xem chi tiết tại đây.