Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ địa điểm. Ôn tập câu Ai thế nào ?

Phương pháp :

- Ôn tập về từ chỉ đặc điểm : Tìm đúng các từ chỉ đặc điểm trong đoạn thơ cho trước : màu sắc, hình dáng, tính cách,...

- Ôn tập mẫu câu: Ai (cái gì, con gì) thế nào? 

1. Tìm các từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ sau :

Em vẽ làng xóm

Tre xanh, lúa xanh

Sông máng lượn quanh

Một dòng xanh mát

Trời mây bát ngát

Xanh ngắt mùa thu.

                           Định Hải

Trả lời : xanh, xanh mát, bát ngát, xanh ngắt chỉ đặc điểm màu sắc của  tre, lúa, sông máng, trời mây.

2. Trong những câu thơ sau, các sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm nào ?

a) Tiếng suối trong như tiếng hát xa

    Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.

                                           Hồ Chí Minh

- So sánh tiếng suối với tiếng hát.

- Đặc điểm: trong.

b) Rồi đến chị rất thương.

    Rồi đến em rất thảo

    Ông hiền như hạt gạo

    Bà hiền như suối trong.

                        Trúc Thông

- So sánh:

Ông với hạt gạo.

+ Bà với suối trong.

- Đặc điểm : hiền

c) Cam xã Đoài mọng nước

   Giọt vàng như mật ong.

- So sánh : Cam xã Đoài với mật ong.

- Đặc điểm : giọt vàng

3. Tìm bộ phận của câu :

- Trả lời câu hỏi “Ai (con gì, cái gì)?”.

- Trả lời câu hỏi “Thế nào?”.

a) Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.

b) Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê.

c) Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.

Trả lời :

  • Lý thuyết liên quan

    Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào ? --- Xem chi tiết tại đây.