Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh

Phương pháp :

- Từ chỉ sự vật là những từ chỉ con người, cây cối, con vật, đồ vật.

-  So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác dựa trên nét đương đồng, ở đó có sử dụng các từ ngữ so sánh : như, như là, là, hơn, kém, giống như, không bằng, …

1. Tìm các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sau :

Tay em đánh răng

Răng trắng hoa nhài.

Tay em chải tóc

Tóc ngời ánh mai.

                                                 Huy Cận

Trả lời : Các từ chỉ sự vật trong khổ thơ đó là: Tay em, răng, hoa nhài, tóc, ánh mai.

2. Tìm các sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ, câu văn dưới đây :

a)  Hai bàn tay em

     Như hoa đầu cành.

                         Huy Cận

b)  Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.

                                                                                    Vũ Tú Nam

c)  Cánh diều như dấu “á”

     Ai vừa tung lên trời.

                        Lương Vĩnh Phúc

d)  Ơ, cái dấu hỏi

    Trông ngộ ngộ ghê,

    Như vành tai nhỏ

    Hỏi rồi lắng nghe.

                      Phạm Như Hà

Trả lời : Các sự vật được so sánh với nhau :

- Hai bàn tay được so sánh với hoa đầu cành

- Mặt biển sáng được so sánh với tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch

- Cánh diều được so sánh với dấu “á”

- Dấu hỏi được so sánh với vành tai nhỏ.

3. Trong những hình ảnh so sánh ở bài tập 2, em thích hình ảnh nào ? Vì sao ?

Tùy vào cảm nhận của mỗi cá nhân để lựa chọn ra được hình ảnh so sánh ấn tượng nhất từ bài tập 2.

Gợi ý : Hình ảnh so sánh trong phần b: so sánh mặt biển với tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch đã toát lên được vẻ đẹp diệu kì, hoàn mỹ của thiên nhiên.