Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

 Phương pháp :

- Dựa vào kiến thức đã học về so sánh, em cần nhận diện được các sự vật được so sánh với nhau, giữa chúng có sử dụng từ ngữ so sánh.

- Từ ngữ so sánh: ngang bằng và so sánh hơn (như, là, tựa, giống như, không bằng, hơn…)

- Đọc diễn cảm, ngắt nghỉ hơi đúng để điền dấu chấm thích hợp. Khi viết, sau dấu chấm phải viết hoa.

1. Tìm các hình ảnh so sánh trong những câu thơ, câu văn dưới đây:

a)   Mắt hiền sáng tựa vì sao

   Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời.

                                                Thanh Hải

b)   Em yêu nhà em

      Hàng xoan trước ngõ

      Hoa xao xuyến nở

      Như mây từng chùm

                               Tô Hà

c)   Mùa đông

      Trời là cái tủ ướp lạnh

      Mùa hè

      Trời là cái bếp lò nung.

                               Lò Ngân Sủn

d) Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng.

                                                                                          Đất nước ngàn năm

Trả lời :

a) Mắt hiền được so sánh với vì sao.

b) So sánh hoa xoan với những chùm mây.

c) - So sánh trời mùa đông với cái tủ ướp lạnh.

    - So sánh trời mùa hè với cái bếp lò nung.

d) So sánh dòng sông trong những đêm trăng sáng với đường trăng lung linh dát vàng.

2. Hãy ghi các từ chỉ sự so sánh trong những câu trên.

Trả lời :

a) tựa

b) như

c) là

d) là

3. Chép đoạn văn dưới đây vào vở sau khi đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp và viết hoa những chữ đầu câu :

    Ông tôi vốn là thợ gò hàn loại giỏi có lần, chính mắt tôi đã thấy ông tôi tán đinh đồng chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát thẳng, nhanh đến mức tôi chỉ nhìn thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng ông là niềm tự hào của cả gia đình tôi.

                                                                                                         Theo Trần Nhuận Minh

Trả lời :

    Ông tôi vốn là thợ gò hàn loại giỏi. Có lần, chính mắt tôi đã thấy ông tôi tán đinh đồng. Chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát thẳng, nhanh đến mức tôi chỉ nhìn thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng. Ông là niềm tự hào của cả gia đình tôi.