Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Phương pháp :

- Tìm được những hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn. Nhận biết các từ ngữ so sánh trong những câu đó (như, như là, giống như, hơn, kém, không bằng, …).

- Đọc diễn cảm và ngắt nhịp đúng để điền dấu chấm vào đoạn văn. Khi viết, lưu ý chữ đầu câu phải viết hoa.

1. Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi :

Đã có ai lắng nghe

Tiếng mưa trong rừng cọ

Như tiếng thác dội về

Như ào ào trận gió.

                                               Nguyễn Viết Bình

a) Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm thanh nào ?

- Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với âm thanh tiếng thác dội và tiếng gió ào ào.

b) Qua sự so sánh trên, em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ ra sao ?

- Em hình dung tiếng mưa trong rừng cọ rất sống động, ồn ào.

2. Hãy tìm những âm thanh được so sánh với nhau trong mỗi câu thơ, câu văn dưới đây :

a)       Côn Sơn suối chảy rì rầm

    Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.

                                          Nguyễn Trãi

- So sánh tiếng suối chảy với tiếng đàn cầm.

b)      Tiếng suối trong như tiếng hát ca

         Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.

                                            Hồ Chí Minh

- So sánh tiếng suối với tiếng hát.

c) Mỗi lúc, tôi càng nghe rõ tiếng chim kêu náo động như tiếng xóc những rổ tiền đồng. Chim đậu chen nhau trắng xóa trên những cây mắm, cây chà là, cậy vẹt rụng trụi gần hết lá.

                                                                                                                        Đoàn Giỏi

- So sánh tiếng chim kêu với tiếng xóc những rổ tiền đồng.

3. Ngắt đoạn dưới đây thành 5 câu và chép lại cho đúng chính tả :

   Trên nương, mỗi người một việc người lớn thì đánh trâu ra cày các bà mẹ cúi lom khom tra ngô các cụ già nhặt cỏ, đốt lá mấy chú bé bắc bếp thổi cơm.

                                                                                                               Theo Tô Hoài

 Trả lời :

  Trên nương, mỗi người một việc. Người lớn thì đánh trâu ra cày. Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô. Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá.  Mấy chú bé bắc bếp thổi cơm.