Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu

I. Thêm trạng ngữ cho câu

1. Trạng ngữ là gì?

- Trạng ngữ là thành phần phụ của câu xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích,… của sự việc nêu trong câu.

Ví dụ:

Chiều nay, trường tôi tổ chức sơ khảo văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 11

Vì lười học, Lan đã làm bố mẹ rất buồn học.

2. Công dụng của trạng ngữ

 

Trạng ngữ trả lời cho các câu hỏi Khi nào? Ở đâu? Vì sao? Để làm gì?

Ví dụ:

Để bố mẹ vui lòng, Long luôn cố gắng chăm chỉ học hành.

Trên sân trường, các bạn học sinh đang chơi đùa vui vẻ.

 

II. Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

- Để làm rõ nơi chốn diễn ra sự việc nêu trong câu, ta thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn vào câu.

- Trạng ngữ chỉ nơi chốn trả lời cho câu hỏi Ở đâu?

Ví dụ:

- Trong vườn, những chú chim đang hót líu lo.

- Dưới những mái nhà ẩm nước, mọi người vẫn thu mình trong giấc ngủ mệt mỏi.