Luyện từ và câu: Tính từ

I. Khái niệm tính từ?

Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái

Ví dụ:

- Cô ấy rất xinh xắn.

- Ngôi nhà nhỏ bé nằm ở vùng ngoại ô.

- Tờ giấy trắng tinh.

Các từ xinh xắn, nhỏ bé, trắng tinh trong các câu trên là tính từ

II. Một số cách thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất

1. Tạo ra các từ ghép hoặc từ láy với tính từ đã cho

Ví dụ:

- Lẵng hoa có màu  tím.

- Lẵng hoa có màu tim tím.

2. Thêm các từ rất, quá, lắm,... vào trước hoặc sau tính từ

Ví dụ:

- Cô ấy gầy.

- Cô ấy rất gầy.

- Cô ấy gầy lắm.

- Cô ấy gầy quá.

3. Tạo ra phép so sánh.

Ví dụ:

- Ngôi nhà này rất to.

- Ngôi nhà này  to hơn.

- Ngôi nhà này to nhất.