Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa

I. Khái niệm Từ trái nghĩa

Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.

Ví dụ: xấu – đẹp, hiền lành – ghê gớm, thấp – cao,…

II. Tác dụng của việc đặt các từ trái nghĩa cạnh nhau:

Làm nổi bật những sự vật, sự việc, hành động, trạng thái,… đối lập nhau.

VD: Ông nội em thương yêu tất cả các cháu của mình, ông chẳng ghét bỏ một đứa nào cả.

-> Đặt hai từ trái nghĩa thương yêu – ghét bỏ trong một câu có tác dụng càng nhấn mạnh hơn vào tình thương yêu, tình cảm mà ông dành cho các cháu của mình là vô bờ bến.