Máy biến áp

- Khái niệm: Máy biến áp là những thiết bị có khả năng biến đổi điện áp (xoay chiều) và không làm thay đổi tần số của nó.

- Cấu tạo:

+ Gồm hai cuộn dây: cuộn sơ cấp có N1 vòng và cuộn thứ cấp có N2 vòng. Lõi biến áp gồm nhiều lá sắt mỏng ghép cách điện với nhau để tránh dòng Fu-cô và tăng cường từ thông qua mạch.

+ Cuộn sơ cấp nối với mạch điện xoay chiều, còn cuộn thứ cấp nói với tải tiêu thụ điện.

- Nguyên tắc hoạt động: dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

- Từ thông qua cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là: \({\Phi _1} = {N_1}{\Phi _0}\cos \omega t\) và \({\Phi _2} = {N_2}{\Phi _0}\cos \omega t\).