Môi trường đới ôn hòa

1. Vị trí, khí hậu đới ôn hoà.

a. Vị trí.

            - Từ chí tuyến đến đường vòng cực ở cả 2 bán cầu (Nằm ở giữa đới nóng và đới lạnh).

            - Phần lớn diện tích đất nổi của đới ôn hòa nằm ở Bắc bán cầu.

b. Khí hậu.

            - Khí hậu đới ôn hoà mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh: nhiệt độ trung bình năm khoảng 100C, lượng mưa trung bình từ  600 - 800mm.

            - Thời tiết có những diễn biến thất thường. Nguyên nhân do có vị trí trung gian nên các đợt khí nóng ở chí tuyến và đợt khí lạnh ở vùng cực tràn tới bất thường.

            - Khí hậu phân hóa -> hình thành các kiểu môi trường khác nhau: ôn đới hải dương, ôn đới lục địa (chiếm diện tích lớn nhất) và Địa Trung Hải.

2. Sự phân hoá của môi trường.

a. Thiên nhiên thay đổi theo thời gian.

            - Thiên nhiên đới ôn hoà thay đổi theo thời gian (4 mùa): Xuân, hạ, thu, đông.

b. Thiên nhiên thay đổi theo không gian.

            Các kiểu môi trường cũng thay đổi từ bắc xuống nam, từ đông sang tây.

            - Từ tây sang đông: rừng lá rộng chuyển sang rừng hỗn giao và cuối cùng là rừng lá kim.

            - Từ bắc xuống nam: rừng lá kim chuyển sang rừng hỗn giao rồi tới thảo nguyên và rừng cây bụi gai.

            - Đặc điểm các kiểu môi trường: