Môi trường nhiệt đới

1. Khí hậu.

            - Vị trí: Nằm trong khoảng từ vĩ tuyến 5o đến chí tuyến ở cả hai bán cầu.

            - Khí hậu:

           + Nhiệt độ cao quanh năm (nhiệt độ trung bình trên 20oC) và lượng mưa tập trung vào một mùa (từ 500 mm đến 1500mm).

           + Càng về gần hai chí tuyến, thời kì khô hạn càng kéo dài và biên độ nhiệt trong năm càng lớn.

2. Các đặc điểm khác của môi trường.

            - Thay đổi theo mùa:

            + Mùa mưa cây cỏ, chim thú linh hoạt, đây là thời kì mùa lũ của các con sông.

            + Mùa khô: cây cỏ úa vàng, chim thú tìm về các nguồn nước, là thời kì mùa cạn của các con sông.

            - Đất: miền núi đặc trưng với quá trình hình thành đất feralit đỏ vàng: do sự tích tụ ô-xit sắt và nhôm ở gần mặt đất.

            - Thảm thực vật thay đổi theo vĩ độ: Cảnh quan chuyển từ rừng thưa sang đồng cỏ cao (xavan) và cuối cùng là nửa hoang mạc khi càng gần hai chí tuyến .

            - Môi trường nhiệt đới thích hợp cho trồng cây lương thực và cây công nghiệp. Đây là một trong những khu vực đông dân của thế giới .

            - Khó khăn: Đất feralít đỏ vàng của miền nhiệt đới rất dễ bị xói mòn, rửa trôi nếu không được cây cối che phủ và canh tác hợp lí.