Môi trường vùng núi

1. Đặc điểm của môi trường.

             Khí hậu và thực vật vùng núi thay đổi theo độ cao và hướng sườn.

            - Theo độ cao:

            + Nguyên nhân do: càng lên cao không khí càng loãng, cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,60C.

            + Từ độ cao khoảng 3000m đới ôn hòa và khoảng 5500m đới nóng xuất hiện băng tuyết vĩnh cửu.

            =>  Sự phân tầng thực vật thành các đai cao ở vùng núi cũng gần giống như ở vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao.

            - Theo hướng sườn núi:

            + Sườn đón gió ẩm mưa nhiểu, cây cối phát triển hơn sườn khuất gió.

            + Sườn đón nắng cây cối phát triển với độ cao lớn hơn sườn khuất nắng.

            - Khó khăn ở vùng núi: lũ quét, lở đấ, giao thông đi lại và khai thác tài nguyên gặp nhiều khó khăn.

2. Cư trú của con người.

            - Các vùng núi thường ít dân và là nơi cư trú của các dân tộc ít người.

            - Các dân tộc ở miền núi châu Á thường sống ở các vùng núi thấp, mát mẽ, nhiều lâm sản.

            - Các dân tộc ở miền núi Nam Mĩ ưa sống ở ở độ cao trên 3000m, nhiều đất bằng, thuận lợi trồng trọt, chăn nuôi.

            - Ở vùng sừng châu Phi, người Ê-ti-ô-pi sống tập trung trên các sườn núi cao chắn gió, mưa nhiều, mát mẻ, thường sống ở các vùng núi thấp, mát mẽ, nhiều lâm sản.