Môn Địa lí và những điều lí thú

Những điều lí thú khi học địa lí:

- Khám phá được dân cư, văn hóa, kinh tế nhiều nơi trên thế giới.

- Tự giải thích được nhiều hiện tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội.

- Hiểu được ý nghĩa của không gian sống, từ quy mô nhỏ đến toàn cầu.

- Hiểu về mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng địa lí như: quan hệ giữa chuyển động của Trái Đất với hiện tượng ngày và đêm, hiện tượng mùa, mối quan hệ giữa khí áp và gió.