Một số biện pháp tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống hằng ngày

- Tiết kiệm năng lượng là một yêu cầu cấp thiết đối với tất cả mọi lĩnh vực, mọi cá nhân nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.

- Một số biện pháp tiết kiệm năng lượng:

+ Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng

+ Chỉ dùng máy giặt khi có đủ lượng quần áo để giặt

+ Sử dụng nước sinh hoạt với một lượng vừa đủ nhu cầu

+ Ưu tiên dùng các nguồn năng lượng tái tạo

+ Dùng đèn LED để thắp sáng thay thế đèn huỳnh quang hoặc đèn sợi đốt,…