Một số nguyên liệu thông dụng

Nguyên liệu được con người lấy từ tự nhiên để chế biến gồm các loại đất, đá, quặng, dầu mỏ…

Ví dụ:

- Từ đá sản xuất ra vôi sống.

- Từ quặng sản xuất ra sắt, nhôm đồng…

- Từ đất, đá sản xuất ra xi măng, gạch ngói, đồ gốm, thủy tính…

- Từ dầu mỏ chế ra các loại hóa chất cơ bản.

Các nguyên liệu khác nhautính chất khác nhau như: tính cứng, dẫn diện, dẫn nhiệt, khả năng bay hơi, cháy, phân hủy, ăn mòn,…