Một số nhiên liệu thông dụng

Nhiên liệu là những chất cháy và khi cháy tỏa nhiều nhiệt.

Ví dụ như gỗ, than, dầu mỏ, xăng,…

 

Dựa vào trạng thái, phân loại nhiên liệu thành:

- Nhiên liệu khí (gas, biogas, khí than,…)

- Nhiên liệu lỏng (xăng, dầu, cồn,…)

- Nhiên liệu rắn (cúi, than đá, nến, sáp,…)

 

Dựa vào nguồn gốc và mục đích sử dụng, người ta còn phân chia như sau:

- Nhiên liệu hạt nhân là các chất phóng xạ được sử dụng trong các nhà máy năng lượng hạt nhân để tạo ra nhiệt cung cấp cho các tuabin chạy máy phát điện.

- Nhiên liệu hóa thạch là các loại nhiên liệu chứa hàm lượng lớn carbon và hydrocarbon, được tạo thành bởi quá trình phân hủy kị khí của các loài sinh vật chết bị chôn vùi khoảng hơn 300 triệu năm.

- Nhiên liệu tái tạo là nhiên liệu tự nhiên chỉ mất một thời gian ngắn có thể bổ sung được.

- Nhiên liệu không tái tạo là các loại nhiên liệu mất hàng trăm triệu năm mới tạo ra được.

- Nhiên liệu sinh học là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật.