Một số tính chất và ứng dụng của nhiên liệu

Tính chất đặc trưng của nhiên liệu là khả năng cháytỏa nhiệt.

Dựa vào tính chất của nhiên liệu mà người ta sử dụng chúng vào những mục đích khác nhau:

- Đốt cháy than, củi, khí tự nhiên để đun nấu, sưởi ấm.

- Sử dụng xăng dầu để chạy động cơ.

- Sử dụng nhiệt để hàn cắt kim loại, nung gốm sứ.

+ Biến năng lượng hạt nhân thành điện năng.