Một số vật liệu thông dụng

- Các vật thể nhân tạo được làm bằng vật liệu.

Các vật liệu được tạo nên từ một hay nhiều chất.

Ví dụ: Dây đồng được tạo nên từ đồng; Thép được tạo nên từ sắt và carbon;…