Nêu vấn đề

- Nêu vấn đề: Trẻ lớn lên cùng những con thú cưng của mình có tốt hay không?

- Nêu quan điểm: Trẻ nên có một con vật nuôi của mình.