Ngân Hà

- Ngân hà là một tập hợp hàng trăm tỉ thiên thể liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn, trong đó có hệ Mặt Trời của chúng ta.

- Nếu nhìn Ngân Hà từ bên trên theo hướng vuông góc với mặt Ngân Hà ta sẽ thấy nó có hình xoắn ốc với 4 vòng xoắn chính.

- Nhìn từ Trái Đất ta thấy Ngân Hà giống một dòng sông.

- Đường kính Ngân Hà vào khoảng 100000 năm ánh sáng, bề dày của Ngân Hà khoảng 300 năm ánh sáng.