Ngày Môi trường thế giới

- 1972, Đại hội đồng Liên hiệp quốc quyết định chọn ngày 5/6 hàng năm là ngày Môi trường thế giới.
- Mục đích: Giúp mọi người nhận ra tầm quan trọng của môi trường và khuyến khích các hành động bảo vệ môi trường.
- Các hoạt động diễn ra:
+ Kí kết các hiệp ước về bảo vệ môi trường.
+ Điều hành kêu gọi bảo vệ môi trường.
+ Trồng cây xanh.
+ Triển lãm tranh, ảnh về môi trường.
+ Thi tìm hiểu về môi trường.
+ Khuyến khích tái chế rác thải.
- Một số chủ đề:
+ 2010 Đa dạng loài - Một hành tinh - Một tương lai.
+ 2011 Rừng: Thiên nhiên trong bạn.
+ 2012 Kinh tế xanh: Bạn có ở trong đó?
+ 2013 Hãy nghĩ kĩ trước khi sử dụng thực phẩm.
+ 2014 Hãy lên tiếng, cùng ngăn chặn nước biển dâng.
+ 2015 7 tỉ giấc mơ - Một hành tinh - Sử dụng cẩn thận.
+ 2016 Đấu tranh chống lại việc buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã.
+ 2017 Kết nối Con người với Thiên nhiên - Trong thành phố và trên đất liền, từ các cực đến xích đạo.
+ 2018 Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông.
+ 2019 Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta.